Céljainkról

A Szövetség célja és feladatai

1. Egyeztetni a Szövetség tagjainak szakmai érdekeit az egységes fellépés érdekében.
2. A Szövetség tagjainak szakmai érdekképviselete minden fórumon.
3. Közvetíteni a Szövetség tagjainak szakmai érdekeit az állami, önkormányzati és társadalmi szervek, a munkáltatók és szervezeteik, valamint más gazdálkodó szervek felé.
4. Feltárni a hivatásos szimfonikus zenekarok ismérveit és kidolgozni az ezzel kapcsolatos normarendszert.
5. Véleményt formálni és állást foglalni a hivatásos szimfonikus zenekarok illetve tagjaikat érintő jogszabályok tervezeteivel kapcsolatban, befolyást gyakorolni a zenekarokat érintő szabályozási folyamatokra és döntés-előkészítő mechanizmusokra.
6. Munkáltatói szervezetként közreműködni az ágazati kollektív szerződés kidolgozásában, és azt megkötni az ágazat országosan reprezentatív szakszervezetével.
7. Kezdeményezni és koordinálni minden olyan kérdésben, melyek a hivatásos zenekarok illetve tagjaik jó hírnevének és érdekeinek érvényesüléséhez bármely téren felmerülnek.
8. Kidolgozni és érvényesíteni a zenekarok működésével kapcsolatos piaci, etikai normákat.
9. Információk gyűjtésével és áramoltatásával elősegíteni a zenekarok működését.
10. Információs, egyeztető, döntés-előkészítő és döntési kapcsolatokat kialakítani és fenntartani az állami, társadalmi szervekkel, érdekcsoportokkal és gazdálkodó szervezetekkel, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnökségével mindazon a területeken, ahol a tagok érdekeinek érvényesítése ezt indokolttá és szükségessé teszi.
11. Művészeti propagandamunkát végezni a zenekarok munkájának művészi és anyagi támogatása érdekében. 12. Részt venni a Szövetség tagjainak színvonalas művészi feladatellátását támogató vállalkozásokban.
13. Elősegíteni a zenekarok művészi fejlődését, felkutatni az ezt segítő anyagi és művészi forrásokat.
14. Segítséget nyújtani a zenekarok nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez, a tagság körében terjeszteni a külföldi tapasztalatokat és lehetőségeket.
15. Kapcsolatot tartani a külföldi társszervezetekkel, kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében segíteni a zenekarok közötti közvetlen kapcsolatokat.
16. Nemzetközi szövetségekben és fórumokon önállóan képviselni a Szövetséget, illetve a magyar zenekarokat.