Javaslat a fenntartói és költségvetési támogatások trendjének megfordítására Fenntartói és költségvetési támogatások 2007_2017 Javaslat az adatszolgáltatás egyszerűsítésére
Prof.emeritus Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottságának elnöke meghívására 2018. február 21-én Popa Péter részt vett a Bizottság ülésén. A „konzultáció az EDUCATIO programról, a köznevelésben betöltött szerepéről, fontosságáról” című napirendi pont keretében a szimfonikus zenekarok edukációs tevékenységéről tartott előadást. Az alábbiakban előadásának rövidített szövegét adjuk közre....
Rádiózenekarok a Brit Zenekari Szövetség fókuszában
Invitáció az MMA OKTB február 21-ei ülésére
RE_ (továbbított) Kiegészítés a NEÉT ülés összehívásának kezdeményezéséhez
EMMI Hoppál P_ KG részére_kihelyezett munkaváll.
Szedlacsek Emília főosztályvezető részére EMMI Téma: Szimfonikus zenekarok hangszerigényének felmérése
Herboly Domonkos ZB elnök részére Téma: A fenntartók figyelmét fel kellene hívni arra, hogy a 2018-ra az állami támogatások – leolvasható módon – pontosan a 2017-ben a NMI-n keresztül juttatott külön forrás összegével emelkedtek, és az állam célja, hogy ez az összeg 2018-ban is javítsa a zenekarok költségvetési helyzetét, azaz többletforrásként 2018-ban is felhasználhatók...

A Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával